BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ XÃ LONG KHÁNH 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG KHÁNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THỊ XÃ LONG KHÁNH
1Đường Bùi Thị Xuân5.0002.5001.500800
2Đường Cách Mạng Tháng Tám8.0003.5002.0001.100
3Đường Nguyễn Thị Minh Khai (gồm 1 đoạn đường Quang Trung và đường CMT8)
Đoạn đường Quang Trung cũ5.0002.0001.500800
Đoạn từ trụ sở Khối kinh tế đến giáp đường Hồ Thị Hương7.0002.5001.5001.100
4Đường Đinh Tiên Hoàng4.0001.8001.000800
5Đường Hai Bà Trưng4.0001.8001.000800
6Đường Hoàng Diệu8.5002.0001.000800
7Đường Hồng Thập Tự
Đoạn từ đường Xuân Bình Xuân Lập đến giáp đường 21 tháng 43.0001.6001.100800
Đoạn từ đường 21 tháng 4 đến giáp đường Hùng Vương 4.0002.6001.500800
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN