BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN XUÂN LỘC 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN GIA-RAY
1Đường Hùng Vương (Quốc lộ 1A cũ)
Đoạn từ bưu điện đến chi nhánh điện lực Xuân Lộc5.0001.5001.100800
Đoạn từ chi nhánh điện lực Xuân Lộc đến nhà thờ Tam Thái4.0001.5001.100800
Đoạn từ giáp nhà thờ Tam Thái đến hết trường Tiểu học Kim Đồng4.5001.5001.100800
Đoạn từ giáp trường Tiểu học Kim Đồng đến đường Trần Quang Diệu3.2001.200850700
Đoạn từ đường Trần Quang Diệu đến cầu Phước Hưng2.3001.200850700
Đoạn từ cầu Phước Hưng đến giáp xã Xuân trường2.000800750500
2Đường Trần Phú (đường trước UBND thị trấn nối Quốc lộ 1A cũ với Tỉnh lộ 766)00000000
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN