BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TRẢNG BOM 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN TRẢNG BOM
1Quốc Lộ 1 (trừ những đoạn đã có đường song hành)4.5002.4001.4001.200
2 Đường 3/2 4.5002.0001.500900
3Đường từ 29 tháng 44.5002.0001.500900
4Đường 30 tháng 44.3002.0001.500900
5 Đường 19 tháng 82.4001.3001.000700
6Đường 2 tháng 9000000800
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN