BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TÂN PHÚ 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THI TRẤN TÂN PHÚ
1Quốc lộ 20
Đoạn từ giáp ranh huyện Định Quán đến cây xăng (thuộc khu 2)800500350220
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN