BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN LONG THÀNH 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN LONG THÀNH
1Đường Lê Duẩn (Quốc Lộ 51A cũ)
Đoạn từ giáp ranh xã An Phước đến đường Trần Phú6.0003.0001.500900
Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lý Tự Trọng8.0004.0001.600900
Đoạn từ chùa Bửu Lộc đến cầu Quán Thủ4.0001.7001.400900
Đoạn từ chùa Bửu Lộc đến mũi tàu giáp xã Long An6.0005.3001.500900
2Đường Trường Chinh (Quốc Lộ 51B cũ)000000800
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN