BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN ĐỊNH QUÁN 2016

GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2016

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3 Vị trí 4
IĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN ĐỊNH QUÁN
1Quốc lộ 20
Đoạn từ giáp xã Phú Ngọc đến ngã ba Thanh Tùng700400300200
Đoạn từ ngã ba Thanh Tùng đến ngã ba Làng Thượng900500300200
Đoạn từ ngã 3 Làng Thượng đến ngã tư Trạm y tế1.8001.000550400
Đoạn từ ngã tư Trạm y tế đến giáp chi nhánh điện Định Quán2.5001.300600450
Đoạn từ chi nhánh điện Định Quán đến cầu Trắng3.6001.800700500
IIĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN